Praktisk info om bryllup i Molde


Når dere har avtalt tid og sted for vigsel er det fortsatt mye å tenke på og planlegge. Her finner dere mer info og oversikt over det dere må gjøre og følge opp.

 

Prøvingsattest
Dere må søke skattetaten om prøvingsattest. Dette kan dere gjøre tidligst 4 måneder før vigselstidspunktet. Info finner dere her. 

Prøvingsattest skal sendes til kirkekontoret  i god tid før vielsen. Bruk gjerne e-post kirken@molde.kirken.no

Vigselssamtale
Litt tid før vielsen vil presten ta kontakt for en samtale med dere. Her gjennomgås det praktiske i seremonien og dere avtaler eventuell medvirkning og personlig preg på vielsen. Det er også mulighet for å ta opp spørsmål og temaer som er aktuelle i forbindelse med vielsen.

Liturgi – gangen i seremonien
Vigselsseremonien følger en fastsatt ordning med faste ledd. Les mer om dette her 

Dere har mulighet til å velge mellom to litt forskjellige liturgier (2003 eller 2017) Vi ber om at dere melder fra til kirkekontoret om hvilken liturgi dere ønsker senest 3 uker før vielsen.  

Sett deres personlige preg på bryllupet
Dere kan være med på å sette deres eget preg på seremonien gjennom valg av tekster, musikk og deltakelse av forlovere, familie eller venner. Les mer om dette her  Detaljene i dette avtales med presten i vigselssamtalen.

Salmer og musikk
Salmer og musikk er viktige element i vigselsseremonien, og dere velger selv hvilke salmer og musikk dere vil skal prege dagen. Dere finner mer info her, og meld fra til oss hva dere velger senest 3 uker før vielsen.

Pynting i kirken
I kirkerommet er lys tent på alteret og stoler til brudepar og forlovere plassert framme i kirken. Dersom dere ønsker det, kan dere få anledning til å pynte kirkerommet utover dette. Avtale om tid for pynting gjøres med kirkekontoret senest fire dager før vielsen.

Fotografering og filming
Fotografering og filming bør skje på en diskret måte slik at det ikke tar oppmerksomhet fra selve vielsen. Husk at dere er i et kirkerom!

Vi kan hjelpe dere
Ansatte på kirkekontoret, prestene og organistene våre, bidrar gjerne i prosessen med å gjøre disse valgene. Kontakt kirkekontoret på e-post eller telefon 71 11 14 70, så vil vi svare på spørsmål og hjelpe dere videre.

Sjekkliste

  • Søke om prøvingsattest - tidligst  4 måneder før vielsen
  • Levere prøvingsattest til kirkekontoret - med en gang den er mottatt fra skatteetaten
  • Valg av liturgi - senest 3 uker før vielsen
  • Valg av salmer og musikk - senest 3 uker før vielsen
  • Valg av innslag (dikt, lystenning mm) - senest i vigselssamtale med prest
  • Avtale tid for pynting - senest 4 dager før vielsen

Tilbake