Lederstillinger i Molde


Vi har tre spennende lederstillinger ledig. Les mer her og søk!

 

I Molde er vi opptatt av at arbeidet skal foregå i menighetene der folk bor, og har derfor organisert virksomheten vår i fire samarbeidsområder tett knyttet til lokalmenighetene. Administrasjonslederne er daglige ledere for disse kontorene/områdene, med personalansvar og ansvar for å lede og koordinere arbeidet i menighetene. Arbeidet skjer i tett samarbeid med sokneprestene og de øvrige ansatte.

Administrasjonslederne leder stabsmøtene, gjennomfører medarbeidersamtaler, og sørger for at de prioriteringene menighetsrådene gjør i sine planer gjennomføres på beste måte. 

Alle dagens administrasjonsledere går av med pensjon i løpet av året. Det er som følge av dette gjennomført en prosess med gjennomgang av den administrative ressursen, og stllingen som assisterende kirkeverge er ny med ansvar også som administrasjonsleder i Midsund sokn.

Assisterende kirkeverge vil samarbeide tett med kirkevergen, og fordeling av ansvar og oppgaver innenfor fellesrådets ansvarsområde vil gjøres i samråd med den som blir ansatt avhengig av kompetanse og erfaring.

Administrasjonsleder i Molde domkirkes menighet  Klikk her for å søke

Administrasjonsleder i Bolsøy samarbeidsområde   Klikk her for å søke

Asisterende kirkeverge i Molde / administrasjonsleder Midsund   Klikk her for å søke

Litt mer om Molde
Molde kommune har 32 000 innbyggere og er Norges nest lengste kommune fra øya Dryna i havgapet i vest til vakre Eikesdalen i øst. Kommunen består av små og store lokalsamfunn med et tydelig bysentrum i utvikling. Molde har svært rike muligheter for tur- og friluftsliv  både ved sjø og i fjellet, og både i vår kommune og i nabokommunene i Romsdal er det nærmest uendelig med muligheter om du liker friluftsliv! 

Kulturtilbudene er mange, fra de store Jazzfestivalen og Bjørrnsonfestivalen, til aktiviteter og arrangement som går gjennom hele året, for eksemel Teateret Vårt. Kirken samarbeider med mange av kulturaktørene i byen. Byen har også eliteserielag både i fotball og håndball.

Vi har gode bo-områder både sentrumsnært og i bygdene. Det er mindre enn fire timer med buss eller bil til Trondheim, og flyplassen som ligger 10 min fra bysentrum har daglige avganger til Oslo og Bergen, i tilegg til noen utenlandsruter..Nærmeste togstasojn er på Åndalsnes med daglige tog til Oslo.

Er du interessert, eller bare vil vite mer, kan du kontakte kirkeverge Hans Jakob Nes på telefon 901 84 278 eller epost.

Velkommen til Molde!

Tilbake