Kirken i nye Molde kommune


Her er alle ansatte i kirken i nye Molde!

Les info om kirken i nye Molde her.

 

Fra 01.01.2020 er kirken i nye Molde slått sammen til en felles enhet. Fra å være tre kirkelige fellesråd er det nå Nye Molde kirkelige fellesråd har ansvaret for ansatte, økonomi, kirkebygg og gravplassene. 

Det kirkelige arbeidet lokalt i soknene; gudstjenester, begravelser, trosopplæringsarbeid og andre møtepunkt, fortsetter på samme måte som tidligere med de samme kjente ansatte, og det er fortsatt det lokale menighetsrådet som vedtar planer for dette arbeidet.

Kirkekontorene i Eidsvåg og Midsund får litt andre åpningstider, men vil være betjent tre dager i uka. Tilgjengelighet på telefon vil imidlertid utvides til å gjelde alle hverdager. Se under menyvalget Kontakt for nærmere opplysninger om dette. 

Det nye kirkelige fellesrådet består av et medlem fra hvert av menighetsrådene (10 stk), domprosten og en representant valgt av nye Molde kommune. Max Ingar Mørk fra Bolsøy menighetsråd er valg til leder i 2020. Hans Jakob Nes er ansatt som kirkeverge.

De to siste årene har det vært jobbet i kirkelig fellesnemnd med å legge tilrette for det nye kirkelige fellesrådet. Informasjon om prosessen finner du her.

Vi gleder oss til å "bygge kirke" med gode tilbud til alle medlemmene i hele den nye kommunen!

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller innspill til oss!


 

Tilbake