Nye Molde kirkelige fellesråd


Midsund, Molde og Nesset kirkelige fellesråd skal slås sammen fra 01.01.2020. Det er Nye Molde kirkelige fellesnemnd som er ansvarlig for prosessen og kirkeverge i Molde, Hans Jakob Nes, er ansatt som prosjektleder og kirkeverge i det nye fellesrådet. Nedenfor finner du mer informasjon om prosessen.