Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Nye Molde kirkelige fellesråd


Midsund, Molde og Nesset kirkelige fellesråd slås sammen fra 01.01.2020. Det er Nye Molde kirkelige fellesnemnd som har vært ansvarlig for prosessen og kirkeverge i Molde, Hans Jakob Nes, var ansatt som prosjektleder og kirkeverge i det nye fellesrådet. Nedenfor finner du mer informasjon om prosessen.