Barn og ungdom


Barn og deres familier har en sentral plass i menighetene i Molde, og det er et stort spekter av aktiviteter uken gjennom. klikk nedenfor for å se oversikt. Se også menighetenes egne sider. 

De fleste aktivitetene er del av trosopplæringsplan vedtatt i de enkelte menighetene. I tillegg er det koraktiviteter og sosiale treff får både barn, ungdom og familier.