Barn


Her finner du oversikt over tilbud for barn og deres familier i menighetene. 

Noen av tiltakene er punktvise tiltak som skjer en gang per år, mens andre, eksempelvis korarbeidet, går kontinuerlig gjennom hele året. 

 

Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke

Småbarnstreff med sangstund for 0-3 åringer. TORSDAGER  ÅPENT FRA KL. 11:00-12:30 i Molde domkirke.  Sangstund starter kl. 11:10....

Les mer

 

Velkommen til "Middag for små og store" i Molde domkirke!

"Middag for små og store" er en god møteplass, åpen for alle, i alle aldere. Kom alene, sammen med venner eller familie. Neste middag er 24...

Les mer

 

Lys Våken i Røbekk kirke

Har du lyst til å være med på noe spennende? Vi inviterer deg til å bli med Lys Våken helg i Røbekk kirke/ Røbekk menighetshus 4.-5.desem...

Les mer

 

Babysang på Røbekk Kirkesenter

Velkommen til babysang på mandager på Røbekk kirkesenter. 

Les mer

 

Velkommen til ARKEN søndagsskole i Molde domkirke menighet!

Søndag 12. desember blir det søndagsskole i klubblokalene i Molde domkirke kl 11:00. Bruk hovedinngangen oppe eller inngangen til klu...

Les mer

 

Etter skoletid

Er du ferdig med SFO, går på 4.trinn og lurer på hva du skal gjøre etter skolen? Da er du velkommen til «Etter Skoletid» i domkirka ann...

Les mer

 

TweensKrik

Vi gjør noe nytt for tweens! Annenhver tirsdag fremover blir det derfor Tweens-Krik i gymsalenpå Sellanrå skole, kl. 18-19.30. Velkommen

Les mer

 

Småbarnssang på Røbekk kirkesenter

Bolsøy menighet inviterer til Småbarnssang på Røbekk kirkesenter.

Les mer

 

SPRELL for mange!

Denne høsten er det SPRELL samlinger i Bolsøy, Nordbyen og Røvik/Veøy.  

Les mer

 

Barnekor i Nesset for 1-7.trinn

Liker du å synge? Bli med i kor! 

Les mer

 

Bolsøya barnegospel

Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover og har øving annenhver onsdag fra kl.18-19 på Øytun, Bolsøya.

Les mer

 

VERDIFULL

Samlinger for 5-åringer i Bolsøy, Kleive og Røvik/Veøy.

Les mer

 

Korsommerskole på Sørlandet

Flere jenter fra kormiljøet i Molde domkirke var på korsommerskole i august.

Les mer

 

Schola Cantorum - Molde domkirkes korskole

Les mer

 

TWEENS for 5.-7.trinn

Et trygt felleskap for lek, livsnær trosformidling og vennskap. Kom alene eller sammen søsken og venner!   

Les mer