For ansatte og rådsmedlemmer


Her har vi samlet nyttig informasjon for ansatte og rådsmedlemmer 

Målet er at du skal finne oppdaterte reglement og annen informasjon og lenker som er til hjelp i arbeidet.

Er det noe du savner? Gi i tilfelle beskjed til kirkevergen.