Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Årsmøter i menighetene


Det gjennomføres årsmøter i soknene i mars og april. Her finner du tidspunkt for de aktuelle soknene.

 

Årsmøte for Bolsøy sokn holdes søndag 17. mars etter gudstjenesten i Nordbyen kirke ca kl 12:15.
Årsrapport og regnskap for 2018 legges frem til orientering.  

Årsmøte for Røvik og Veøy sokn holdes   i Veøy kyrkje søndag 7. april  etter gudstjenesten ca kl 12:15.  
Årsrapport og regnskap for 2018 legges frem til orientering.

Årsmøte for Kleive sokn og Kleive menighetshus  holdes på Kleive menighetshus onsdag 24. april kl 18:30.
Årsrapport og regnskap for 2018 legges frem til orientering. 

Tilbake