Årsmøter i menighetene


I mai gjennomføres flere årsmøter. Her er tidspunkt for de ulike soknene.

 

Årsmøtene avholdes med hjemmel i Kirkeordning for Den norske kirke §12 7. ledd, for å gi menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.  §14 regulerer menighetsmøtets oppgaver; blant annet å uttale seg i saker lagt fram for menighetsmøtet.

Årsrapporter og regnskap for menighetene/kyrkjelyden  for 2020 legges frem til orientering.

 

Misund sokn Årsmøte og kyrkelydsmøte søndag 9. mai kl 13.15 i Otrøy kyrkje.  
Her er en link til kyrkjelydens side og der ligger også årsmeldinga.

 

Kleive menighet har årsmøte og menighetsmøte søndag 2. mai etter gudstjenesten kl 11:00.  Møtet er i Kleive kirke.
Her er en link til menighetens side og der ligger også årsmeldingen.

Røvik og Veøy menighet har årsmøte og menighetsmøte søndag 9. mai etter gudstjenesten kl 11:00.  Møtet er i Røvik kirke. (Årsmelding kommer etter møtet i menighetsrådet 28.april)

Bolsøy menighet har årsmøte og menighetsmøte søndag 9. mai etter gudstjenesten kl 11:00.  Møtet er på Røbekk kirkesenter.
Her er en link til menighetens side og der ligger også årsmeldingen.

Sekken kyrkjelyd har årsmøte og kyrkjelydsmøte torsdag 13. mai (Kristi himmelfartsdag) kl 11:00. Møtet er i Sekken kyrkje.

For menighetene i Bolsøy, Kleive, Røvik og Veøy og Sekken skal også følgende tas opp: 
Det er to saker menighetsmøtene skal gi en uttale til: 
1. Justert ordning for hovedgudstjenesten/hovedgudstenesten for hver menighet/kyrkjelyd
2. Forordning for den enkelte menighet/kyrkjelyd.

Vel møtt til menighetsmøte der du er bosatt!

 

 

 

Tilbake