Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Bolsøy menighet

 

Årets konfirmanter i kirkene i Molde og Bolsøy

Her finner du oversikten over årets konfirmanter i kirkene.

Les mer

 

Familiemiddag i Røbekk kirkesenter

Les mer

 

Besøkstjenesten i Bolsøy

Besøkstjenesten i Bolsøy - åpner muligheten for kontakt mellom mennesker på den besøktes premisser. Besøkstjenesten er et tilb...

Les mer

 

Årsmøter i menighetene

Det gjennomføres årsmøter i soknene i mars og april. Her finner du tidspunkt for de aktuelle soknene.

Les mer

 

Treffpunkt for alle på Røbekk kirkesenter

Velkommen til "Treffpunkt for alle" på Røbekk kirkesenter

Les mer

 

Babysang på Røbekk Kirkesenter

Les mer

 

Bolsøya barnegospel

Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover.

Les mer

 

Samtaler/sjelesorg

Trenger du noen å snakke med – eller en medvandrer?  

Les mer

Kalender Bolsøy