Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Bolsøy menighet

 

Verdifull for 5-åringer

Som en del av trosopplæringen i Bolsøy, Røvik og Veøy og Kleive menigheter inviterer vi 5-åringer og foreldre til Verdifull-samlinger i høs...

Les mer

 

Babysang på Røbekk Kirkesenter

Velkommen til et nytt semester med babysang på Røbekk kirkesenter. Vi starter opp igjen onsdag 28.august 2019. 

Les mer

 

Bolsøy menighetsråd - kandidatliste

Her er kandidatliste for Bolsøy menighetsråd.

Les mer

 

Bolsøya barnegospel

Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover.

Les mer

 

Samtaler/sjelesorg

Trenger du noen å snakke med – eller en medvandrer?  

Les mer

 

Bolsøy er grønn menighet

Bolsøy menighet er opptatt av ”vern av skaperverket” og er godkjent/sertifisert som ”grønn menighet”.

Les mer

 

Sub Urban - kirken i Moldes ungdomsarbeid

Sub Urban er en del av kirkene i Moldes ungdomsarbeid. Vi har lokaler i kapellet ved Molde domkirke. Her er det kafelokaler der det er fil...

Les mer

 

Røbekk kirkekor

Les mer

Kalender Bolsøy