Koronatiltak - om aktiviteten i kirkene


Med bakgrunn i smittefare avlyses nå de fleste arrangment i kirker og menighetslokaler i Molde kommune. Begravelser gjennomføres med begrenset antall tilstede. info oppdatert 16 april.

 

Kirken i Molde vil følge lokale helsemyndigheters anbefalinger for gjennomføring av arrangment og har gjort vurderinger i lys av disse.

Alle gudstjenester og åpne arrangment i regi av kirken i Molde  i kirker og menighetshus er avlyst. Dette gjelder nå planlagte arrangement til og med 15 juni. 

Begravelser gjennomføres som planlagt, med fortrinnsvis kun de nærmeste pårørende tilstede. Vi oppfordrer alle, dersom de ikke er blant de nærmeste til avdøde, om å gjøre en vurdering om det er strengt nødvendig gå i seremonien. Kontakt mellom personer begrenses. 

Røbekk kirke og Molde domkirke er åpen for stillhet og bønn noen tidspunkter gjennom uka. Se kalendereen for info om når dette er. 

Vi viser også til vårt digitale tilbud. Dette finner du her. og tidspunkt for publisering finner du i kalenderoversikten.

Konfirmantundervisning er avlyst inntil videre. Dette vil ikke få konsekvenser for eventuell konfirmasjon. Gjennomføring av selve konfirmasjonsgudstjenestene i mai vil vi komme tilbake til  når det nærmer seg.  

Vedr konfirmasjonsgudstjenestene er nå nye datoer til høsetn planlagt, se egen sak.

Den tradisjonelle fasteaksjonen med innsamlinger gjennomført av konfirmantene som digital innsamling. Nærmere informajson om dette finner du her.

Kirkefestuka og andre konserter er avlyst. 

Korøvelser og alle arrangment knyttet til trosopplæringen i menighetene avlyses.

Basaren på Røbekk kirkesenter 20-21 mars er også avlyst. 

Åpne arrangmenent i Røbekk kirkesenter, Nordbyen kirke og Kleive menighetshus er avlyst.

Det er også lagt begrensninger på besøk og samtaler med kirkens ansatte og vil legge opp til at dette nå i en periode foregår via telefon. Ta kontakt med besøker for avtale om dette. 

Se også kalenderoversikten vår for oppdatert info om de enkelte planlagte arrangment.

Kontaktperson angående tiltak i kirkene er kirkeverge Hans Jakob Nes, epost, evt tlf 901 84 278. Har du spørsmål om avlyste arrangement du skulle vært med på kan du kontakte kirkekontoret eller den vanlige kontaktpersonen for arrangementet.

Røbekkk kirke og Mole domkirke vil bli holdt åpen i perioder på dagtid for stillhet, bønn og lystenning. Se egen sak.

Denne siden vil oppdateres etterhvert som ting evt endrer seg.

Tilbake