Kirkens digitale møteplasser


Kirken har blitt utfordret til å tenke nytt om hvordan vi kan være sammen.

Utviklingen av digitale fellesskap skjer både her i Molde, og mange andre steder i landet. Alt som blir laget lokalt vil dere finne lenke til her på denne nettsiden. Se også kirken sentralt www.kirken.no, her finnes en samling av gudstjenester, salmekvelder, andakter og tilbud til barn og unge.