Utleie av kirkene i Molde


Ønsker du å leie en av kirkene våre?

Kirkene i Molde kan leies av eksterne til forskjellige arrangement. For dette er det vedtatt et regelverk og eget regulativ, se nedenfor. 

Det er det enkelte menighetsråd som avgjør søknad om leie av kirkene. Henvend deg til kirkekontoret for nærmere info og avtale om leie av kirkene, Send e-post  

For leie av Molde domkirke til konserter gjelder det særskilte regler, og det er Musikk i Molde domkirke som på vegne av menighetsrådet avgjør søknadene.

For leie av Røbekk kirkesenter til arrangement eller selskap, kontakt Bolsøy kirkekontor. Send e-post